Eğitim Koçluğu

Öğrencilerimizin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini, hedef belirlemelerini sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik, yol haritası ve eylem planı yapmalarına destek sağlayan hizmettir.

Kötü ve başarısız öğrenci yoktur! Sadece kendine ve öğrenme yeteneğine güvenmeyen öğrenci vardır. Hepimizin kendine özgü bir potansiyeli vardır. Bu potansiyeli fark ederek ortaya çıkartmak eğitim koçluğu programının temelini oluşturmaktadır. Eğitim Koçluğu öğrencilerimizin okul başarısını arttırmayı, kendine uygun hedefler seçmesini, etkin çalışmayı öğrenmesini, zamanı önceliklerini seçerek kullanmasını, güçlü yönlerini açığa çıkartmasını ve kullanmasını, doğru iletişim kurmasını ve kendine güvenini geliştirmesini hedefler.